ArtikelenTGfU

Teaching Games for Understanding (TGfU)

Leren basketballen met Teaching Games for Understanding

Basketbaloefeningen op de training zo inrichten dat de spelers leren, zonder dat je als trainer teveel verbaal aanwezig bent. Een trainer laat de spelers leren en is niet aan het lesgeven. Op deze manier komt een speler erachter ‘waarom’ een bepaalde handeling uitgevoerd moet worden i.p.v. ‘hoe’.

Basketbaltrainers zijn er opgericht om spelers meer spelcompetent te maken. Een speler is spelcompetent wanneer deze enthousiast en gemotiveerd is om te spelen, mee kan spelen, inzicht heeft in het spelen en samen met anderen binnen de spelregels wil spelen.

Veel trainers zijn van mening dat dit doel kan worden behaald met een techniekgerichte benadering, waarbij het aanleren van specifieke technieken centraal staat. Eerst de specifieke techniek correct uit kunnen voeren voordat een speler succesvol mee kan doen met het spel. Vaak worden de technieken los van de spelcontext aangeboden en zijn daardoor betekenis- en belevingsloos voor de deelnemers.

Onlinebasketballcoach.nl is geïnspireerd door deze visie op het aanleren van basketbalvaardigheden: Teaching Games for Understanding (TGfU). TGfU staat voor een speler- en spelgerichte benadering voor het aanleren van bewegings- en basketballvaardigheden.

Teaching games for understanding 

De basis van TGfU is het spelen van een spel. Een spel spelen geeft een doel aan een speler en betrekt de speler actief bij het leerproces. Door de spelers te betrekken bij het spel en in het proces van het nemen van beslissingen, kunnen trainers de waardering voor het spel en de fysieke ontwikkeling stimuleren. Naar mate spelers meer ervaring opdoen, worden ze beter in het nemen van beslissingen en dus beter in wat ze doen. Dit stimuleert spelers weer om meer te spelen en beter te worden.

”Weten ‘waarom’ een bepaalde uitvoering beter kan zijn dan een andere, is belangrijker dan weten ‘hoe’ je datgene moet uitvoeren”

Voordelen

 • Oefenen in kleine groepjes. dus spelers kunnen zich niet kunnen verstoppen
 • Spelers krijgen vaker de bal, waardoor ze vaker beslissingen moeten nemen

Hoe werkt het?

 1. Speel een aangepast basketbal spel met focus op 1 of meerdere vaardigheden
 2. Help spelers ontdekken wat ze moeten doen om het spel zo goed mogelijk te spelen door vragen te stellen
 3. Leer de vaardigheden van het spel.
 4. Oefen de vaardigheden in een ander spel

1. Speel een aangepast basketbal spel

Het spel moet afgestemd zijn op het niveau van de speler en op het aanleren van een specifiek onderdeel van het spel of vaardigheid.

2. Help spelers ontdekken wat ze moeten doen om het spel zo goed mogelijk te spelen

Als spelers fouten maken, zet dat het spel stil en probeer door middel van vraag en antwoord te bereiken dat:

 • Spelers begrijpen wat het doel is van het spel
 • Spelers begrijpen wat de (versimpelde) regels zijn van het spel
 • Wat ze moeten doen om het doel te bereiken
 • Welke vaardigheden ze moeten gebruiken om het doel te bereiken

3. Leer de vaardigheden van het spel

Nu spelers weten wat het doel is en welke vaardigheden daar voor nodig zijn, kunnen de vaardigheden verder worden aangeleerd.

 • Introduceer de vaardigheid
 • Demonstreer de vaardigheid
 • Leg de vaardigheid uit
 • Help spelers met het uitvoeren van de vaardigheid

Als tijdens het spel blijkt dat spelers moeite hebben met de vaardigheid, leg het spel dan stil en voer een gewone oefening uit waarmee de vaardigheid kan uitgelegd en worden geoefend. Als spelers de vaardigheid dan beter uit kunnen voeren, start dan het spel opnieuw.

4. Oefen de vaardigheid in een ander spel

Oefen de aangeleerde vaardigheid met behulp van een ander spel. Speel in dit spel 3×1, 3×2 en later 3×3. Pas omstandigheden aan in het spel, zoals aanpassingen in tijd, ruimte, regels en attributen.

Rol van de trainer

 • Feedback geven en corrigeren (talk)
 • Loop rond en bekijk het spel van alle kanten (walk)
 • Bekijk spelers individueel (10 sec) om te zien of ze voldoende aan bod komen, anders groepjes kleiner maken
 • Na plm 7/8 minuten aanpassingen doen in het spel

In het spel gecentreerd leren staat het ontwikkelen van de besluitvaardigheid centraal, maar dat leerproces vindt alleen plaats als de spelvorm aansluit bij het spelniveau van de spelers. Is de complexiteit te hoog, dan creëer je moedeloosheid; is het te laag, dan vermindert de motivatie. De docent is dus constant actief met het ontwerpen van deze omgeving en binnen die omgeving is hij ook actief in het stimuleren van het verbeteren van en ontdekken van nieuwe spelhandelingen.

Aanpassingen aan het spel

 • Tijd – geef spelers meer tijd (meer tijd om de skill te leren) of juist minder tijd (uitdagen)
 • Ruimte – meer ruimte betekent meer vrijheid, minder ruimte betekent sneller beslissen en dus meer druk
 • Regels – zorgen er voor dat een game moeilijker of makkelijker wordt
 • Attributen – aanpassen attributen maakt het uitdagender en moeilijker

Samenvattend

De oefeningen op de trainingen zo inrichten dat de spelers leren, zonder dat je als trainer teveel verbaal aanwezig bent. Een trainer laat de spelers leren en is niet aan het lesgeven. Op deze manier komt een speler erachter ‘waarom’ een bepaalde handeling uitgevoerd moet worden i.p.v. ‘hoe’.

 

USA