Artikelen

Visie en missie van de basketballcoach

Als je als trainer/coach bij een vereniging aan de slag gaat is het belangrijk om een visie en een missie te hebben op het gebied van het basketbal. Dat geldt voor jezelf als coach, doch ook voor de vereniging. Visie is in het kort te benoemen als: “Wat wil je bereiken over … jaar?” en ook: “Hoe wordt basketbal gespeeld?”.

Missie is in het kort te benoemen als: “Waartoe speel je basketbal?”. Bij missie gaat het om je ‘waarden’ in het basketbal. Wat vind jij belangrijk? Missie en visie liggen overigens wel in elkaars verlengde. Als je missie bijvoorbeeld is om zoveel mogelijk speelsters aan het basketballen te brengen en waarbij zij zoveel mogelijk plezier beleven, dan past daar geen visie bij dat je over twee jaar Nederlands kampioen wilt zijn, want dat kun je alleen bereiken met een geselecteerde groep speelsters. Je visie als trainer/coach van een team geeft je daarom richting aan het programma dat je wilt gaan doen.

Visie heeft twee kanten: enerzijds geeft het een stip op de horizon, een beschreven doel (wat wil ik bereiken?) en daarnaast beschrijft het de manier waarop je het doel wilt realiseren (hoe speel ik basketbal? Met pressie? Run-and-gun of georganiseerd basketbal?). Visie geeft duidelijkheid aan je speelsters en de ouders. Je (basketbal)visie heeft direct invloed op de wijze waarop je de wereld om je heen ziet en begrijpt, welke activiteiten je gaat doen en waarom je je gedraagt zoals je doet.

Het formuleren van de visie brengt met zich mee dat je voorafgaand aan het seizoen (je start als trainer/coach) moet realiseren wat de basis en redenen zijn van je benadering van de speelsters.

Als je je visie en missie formuleert, kun je jezelf bijvoorbeeld vragen stellen zoals deze hiernaast in de afbeelding zijn weergegeven:
Naast het antwoord op deze vragen formuleer je ook een aantal punten over de wijze waarop jij vindt dat het basketbal gespeeld moet worden.

Tips

 • Wat zijn mijn waarden (waar sta ik voor?)
 • Wat vind ik belangrijk?
 • Wat wil ik met dit team bereiken?
 • Wat zijn mijn prioriteiten met betrekking tot de ontwikkeling van de speelsters als basketbalster en als mens?
 • Is mijn benadering qua onderwijs voldoende onderbouwd? (bijvoorbeeld: met welk doel doe je bepaalde oefeningen?)
 • Biedt mijn benadering mijn speelsters voldoende uitdaging? (bijvoorbeeld: is het spel gebaseerd op het talent van de speelsters in de groep? En ook: houd ik  het elastiek goed gespannen? )
 • Is mijn filosofie ethisch verantwoord? (realiseer je dat je een rolmodel bent voor je speelsters)
 • Kan ik uitleggen waarom ik iets gebruik of doe? (Verantwoord wat je doet. Daarmee instrueer en motiveer je je speelsters)
 • Is mijn coachingsfilosofie ‘in lijn’ met mijn persoonlijkheid?

Als je antwoorden op dergelijke vragen hebt gegeven, is het relevant om basketbal-technische uitgangspunten op te schrijven:

 • voor de verdediging
 • voor de aanval
 • voor de transition
 • Beschrijf wat dit betekent voor het aantal en inhoud van de trainingen

Het antwoord op deze vragen en je basketbal-technische uitgangspunten biedt je aanknopingspunten in je bespreking met de vereniging: Hebben zij een overeenkomstige visie en missie? (Vaak is het zelfs: hebben zij eigenlijk wel een beschreven basketbal visie en missie?). De meeste – zo niet alle – verenigingen hebben in hun statuten wel een artikel staan waarin de missie beschreven staat, doch het is relevant om te bespreken wat dit in de praktijk voor hen betekent.

En ook: hoe bekend is dit artikel voor de leden, trainers, enzovoorts. Als de missie en visie niet echt uitgewerkt zijn, is het belangrijk om hieraan te gaan werken, samen met de andere trainers/coaches binnen de vereniging. De visie op basketbal hoeft niet te bestaan uit pagina’s lange beschrijvingen. Kort en krachtig is uitstekend. Maar je moet wel weten waaraan je met elkaar werkt!

Kortom: De visie van een vereniging vloeit voort uit de missie die de vereniging heeft. Een missie kun je vertalen als “waartoe bestaat de vereniging”, en bevat veelal termen als “het bevorderen van het basketbal in het algemeen” of woorden van die strekking. De visie geeft vervolgens aan “Hoe” deze missie werkelijkheid wordt gemaakt.

Auteur: Ton Kallenberg
Foto(s): Ton Kallenberg

Tags: Basketball, Coaching, Ton Kallenberg
USA