Artikelen

Trainingsopbouw per leeftijdscategorie

I. TRAINING/ LES U12 TEAM

Aanbevolen wordt gebruik te maken van de NBB Map (en DVD) “Kennismaken met Basketbal”– Hoe kan basketball aangeboden worden aan  beginnende basketballers bij de basketballvereniging? (© 2006)

Training duurt ongeveer 1 uur en 15 min.

 • Uitgangspunten: Training opgebouwd in stations, spelen in kleine groepjes, veel beurten en herhalingen, zo kort mogelijke wachttijden, een aanbod waar iedereen aan kan deelnemen en uitdaging in ziet.
 • Basis doel is met plezier basketbal beoefenen en algemene ontwikkeling van de spelers bevorderen. Doel van de training is voorts
  aanleren van nieuwe technieken en in mindere mate herhalen van aangeleerde technieken.
 • Maak gebruik van eenvoudige oefeningen en verbind ze later ze op logische wijze.
 • Maak gebruik van technische oefeningen om de spelers (mede) conditioneel te verbeteren.
 • Vermijd en waak voor te grote vermoeidheid en uitputting van de spelers (waak over balans tussen volume en intensiteit in de fysieke belasting en ook arbeid – rust verhouding).
 • Houd tevens rekening met de mentale belasting (korte, uitdagende en interessante oefeningen zorgen voor betere concentratie).

Organiseer de training/ les in drie onderdelen:

Deel I – voorbereiding van de spelers voor hoge fysieke en mentale belasting

 • Warming up oefeningen
 • Loop oefeningen
 • (tik) spelletjes
 • Oefeningen met de bal (dribbelen, passen en schieten)
 • Stretch oefeningen

Deel II – aanlerend gedeelte met de hogere

 • Inspanning
 • Uitbouw/ verbinding van de oefeningen met hoge en lage intensiteit
 • Aanleren van aanvallende en verdedigende technieken (volgens het plan)

Deel III – afbouwen van de intensiteit

 • Oefeningen met hoge fysieke maar lage mentale intensiteit of andersom
 • Vrij spel, schot oefeningen, stretch oefeningen

II. TRAINING U14 TEAM

Training duurt ongeveer 1 uur en 30 min.

 • Doel van de training is aanleren van nieuwe technieken en herhalen van aangeleerde technieken. In mindere mate is nodig om aangeleerde technieken onder de druk beoefenen (spel-, oefen- en wedstrijd vorm). Nog steeds basis doel is met plezier basketbal beoefenen en algemene ontwikkeling van de spelers bevorderen.
 • Maak gebruik van eenvoudige oefeningen en combineer ze op logische wijze
 • Maak gebruik van technische oefeningen om de spelers conditioneel te verbeteren (dan leren ze sneller en beter)
 • Waak voor te grote vermoeidheid en uitputting van de spelers (houd in gaten balans tussen volume en intensiteit in de fysieke belasting van
  de spelers en ook arbeid – rust verhouding)
 • Houd rekening met de mentale belasting (korte, uitdagende en interessante oefeningen zorgen voor betere concentratie )

Organiseer de training in drie onderdelen:

Deel I – voorbereiding van de spelers voor hoge fysieke en mentale belasting

 • Warming up oefeningen
 • Loop oefeningen
 • Oefeningen met de bal (dribbelen, passen en schieten)
 • Stretch oefeningen

Deel II – aanlerend gedeelte met de hogere inspanning

 • Verbinding en uitbouw van de oefeningen met hoge en lage intensiteit
 • Aanleren van aanvallende en verdedigende technieken (volgens het plan)
 • Verbetering van aangeleerde technieken (automatisme)
 • Checken hoe aangeleerde technieken in de wedstrijd vorm uitgevoerd worden

Deel III – afbouwen van de intensiteit

 • Oefeningen met hoge fysieke maar lage mentale intensiteit of andersom
 • Vrij spel, schot oefeningen, stretch oefeningen

III. TRAINING U16/U18 TEAM

Training duurt ongeveer 2 uur

 • Doel van de training is: aanleren van nieuwe technieken en tot automatisme herhalen van aangeleerde technieken; aanleren van tactische samenwerking (groep/team)
 • Maak gebruik van eenvoudige en complexe oefeningen en combineer ze op logische wijze
 • Maak gebruik van technische/tactische oefeningen om de spelers conditioneel te verbeteren (dan leren ze sneller en beter)
 • Houd rekening met vermoeidheid en uitputting van de spelers (waak voor de balans tussen volume en intensiteit in de fysieke belasting van de spelers en ook arbeid – rust verhouding)
 • Houd rekening met de mentale belasting (afwisselende oefeningen zorgen voor betere concentratie)
 • Beginnend en uitbouw van werk aan specialisatie (specifieke rol) van de spelers

Organiseer de training in drie onderdelen:

Deel I – voorbereiding van de spelers voor hoge fysieke en mentale belasting

 • Warming up oefeningen
 • Loop oefeningen
 • Oefeningen met de bal (dribbelen, passen en schieten)
 • Stretch oefeningen

Deel II – aanlerend gedeelte met de hogere inspanning

 • Combinatie van de oefeningen met hoge en lage intensiteit
 • Aanleren van aanvallende en verdedigende technieken (volgens het plan)
 • Verbetering van aangeleerde technieken(automatisme)
 • Checken hoe aangeleerde technieken in de wedstrijd vorm (specifieke omstandigheden) uitgevoerd worden
 • Leren om tactische beslissingen te nemen
 • Bouwen van collectieve tactiek

Specifieke voorbereiding voor de wedstrijd

Deel III – afbouwen van de intensiteit

 • Oefeningen met hoge fysieke maar lage mentale intensiteit of andersom
 • Vrij spel, schot oefeningen, stretch oefeningen

Hoe zien de opbouw en organisatie van een “technische training” van een op presteren gericht teamprogramma er meer specifiek uit? Dat is moeilijk te zeggen. Vooral omdat zaken als wedstrijdprogramma, blessures een vaak dermate grote druk op het volume en omvang van training leggen, wordt oefenen op het hoogste niveau vaak meer “onderhouden” en “time management.”

Technisch trainen blijft voor elk op presteren gerichte team echter een belangrijke bouwsteen tot ontwikkeling. Net als bij het bereiden van een maaltijd zal in de opbouw van een trainingsmenu niet één belangrijk bestandsdeel kunnen ontbreken. Zoutloos eten smaakt niet, dat weet iedereen.

De trainingsopbouw bestaat uit drie gangen. Inhoudelijk noem ik tien ingrediënten.

Globale opbouw model technische training (2 uur):

Deel 1:

 • Circulatie warming up en stretching (5 min)
 • Balvaardigheid op de plaats (5 min)
 • Globale technische oefening (meest mechanisch passing) voor hele team (10 min)

Deel 2:

 • Blok posities (breakdown):
 • Specifiek post (7 min)
 • Specifiek perimeter (7 min)
 • Verbinding a. + b. (10 min)
 • Team verdedigende oefening:
 • Breakdown 2-2/ 3-3/ 4-4  (15 min)
 • Even pauzeren/ waterbreak  (10 min)

Deel 3:

 • Schotoefeningen/ Dummy Offense (10 min)
 • Aanval toepassen: 4-4/ 5-5 op halve veld (10 min)
 • Fast break oefening (15 min)
 • Eindigen met schot. (10 min)
 • Afsluiting

Auteur:

Bewerkt door:

Dutch Basketball Coaches Association
Wattbaan 31-49, 3439 ML NIEUWEGEIN
The Netherlands
www.dutchbasketballcoachesassociation.nl
KVK 66336503

USA