Nieuws

Basketbal is simpel – Ton Kallenberg

De komende tijd gaat onlinebasketballcoach.nl delen uit de Skill Sheets Basketball van Ton Kallenberg publiceren. Met dit boek in PDF vorm wil Ton Kallenberg een bijdrage leveren aan alle basketbal trainers en coaches die zich willen ontwikkelen om een betere trainer en/of coach te worden. Het boek beoogt oefenstof te bieden voor een complete (jeugd) basketbalopleiding.

“Een Nederlandstalig boek over basketbal is niet mogelijk zonder samenwerking, zonder hulp van anderen. Het materiaal dat in het boek gepresenteerd wordt, is de verzameling van uitwisselingen tussen coaches onderling, uitwerkingen van oefeningen uit andere boeken enzovoorts. Daarmee is dit boek eigenlijk door en voor de Nederlandse basketbal coaches die met elkaar nastreven het niveau van het Nederlands en Vlaams basketbal nog verder omhoog te brengen”

Basketbal is een eenvoudige sport. Wanneer je team in balbezit is, probeer je methoden te vinden om te scoren in de aanval en wanneer je in de verdediging bent probeer je te voorkomen dat de tegenstander scoort. Om deze dubbele doelstelling te behalen, n.l. scoren en het voorkomen ervan, dienen de speelsters in je team de fundamentele vaardigheden goed en snel kunnen uitvoeren.

Visie

Je taak als trainer/coach is daarom om je speelsters te begeleiden in het proces om zich die vaardigheden eigen te maken. In mijn visie is een goede trainer / coach iemand die zijn speelsters optimaal kan motiveren en de juiste oefeningen gebruikt om de fundamentele basketbal vaardigheden bij de speelsters aan te leren. Met dit laatste bedoel ik vooral dat de trainer/coach de oefeningen op het juiste niveau, op het juiste moment en in de juiste dimensie en intensiteit weet aan te bieden.

Mijn visie op de rol van de trainer/coach is dat ik erop gericht ben om een speelster zo compleet mogelijk op te leiden. Ik vind het belangrijk om speelsters te voorzien van alle vaardigheden die nodig zijn om op een zo compleet mogelijke wijze de basketbalsport te beoefenen. Anders gezegd: techniek gaat voor tactiek. Een speelster die alle technieken beheerst, kan bij de meeste coaches slagen. Een speelster die maar één bepaalde tactiek beheerst, slaagt alleen bij de coach met dezelfde tactiek.

De visie die ik probeer over te brengen is: Basketbal is simpel, maar het is o zo moeilijk om simpel te spelen. Te vaak maak ik mee dat coaches hun teams al op jonge leeftijd allerlei moeilijke (set)plays laat spelen. Zij verklaren het systeem (de set-play) heilig en zijn bezig met “overcoaching” en “undertaughting”. Als tegenstander-coach vind ik dat niet erg omdat je dan vrij gemakkelijk de tegenstander kunt ontrafelen en door terug te gaan naar het ‘pure’ spel, vaak uiteindelijk eenvoudig de wedstrijden wint. Ik vind het echter wel jammer voor de speelsters, want zij worden door hun eigen coach beperkt in hun ontwikkeling.

Ik ben van mening dat àls je als coach kiest voor een systeem, dit systeem moet (1) passen bij je speelsters, en daarnaast (2) de kracht van je team benadrukt en niet je zwakte verbloemt. Met dit laatste bedoel ik dat dan gekozen wordt voor een tactische oplossing om de technieken op te vangen die minder sterk zijn. Dit kan natuurlijk een enkele keer een oplossing zijn, maar in principe is het de kunst om uit te gaan van je kracht in plaats van je zwakte.

Mijn ervaring is dat het succes van je team (en dus als coach) vervolgens hiervan een afgeleide is. Immers met speelsters die hun fundamentals beheersen, behaal je vanzelf successen! In dit boek probeer ik het belang van fundamentals te benadrukken als gereedschappen waarop het basketbal is gestoeld.

Auteur: Ton Kallenberg
Foto(s): Ton Kallenberg

Tags: Basketball, Coaching, Ton Kallenberg
USA